top of page

เรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับเด็กเล็ก

#การเล่น เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเด็ก เพราะเป็นวิธีที่เด็กเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้อย่างมีความสนุกสนาน ซึ่ง #หน้าที่หลักของเด็ก ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ คือการเล่น เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านกายภาพ และทักษะด้านสติปัญญา เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นได้มากกว่าการเขียนอ่าน เพราะการเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้โดยธรรมชาติ และช่วยสร้างความสุขและความสนุกสนานในชีวิตของเด็กในเวลาเดียวกัน

 #Nursery #สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก #BabbleSpaceNursery #Nurseryประเวศ #NurseryPrawet
#Nursery #สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก #BabbleSpaceNursery #Nurseryประเวศ #NurseryPrawet

#การเล่น เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยใน #การพัฒนาสมองของเด็กเล็ก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สมองของเด็กกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเล่นช่วยกระตุ้นสมองให้เจริญเติบโตและพัฒนาตามธรรมชาติของเด็ก

การเล่นช่วยพัฒนาสมองของเด็กเล็กได้แก่:


1. พัฒนาการคิดเชิงตรรกะ: เกมที่ต้องใช้การคิด เช่น ต่อคำ, วางที่, และเกมส์ต่าง ๆ ช่วยให้เด็กเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

2. พัฒนาการเรียนรู้: เกมส์และของเล่นที่มีความท้าทาย เช่น ลูกบอล, ตะกร้าเดินเรือ ช่วยให้เด็กเรียนรู้การทดลองและทดสอบสมมุติฐานต่าง ๆ

3. พัฒนาการเรียนรู้ภาษา: เกมส์ที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น การเรียนรู้คำศัพท์ การเรียนรู้ตัวอักษร ช่วยพัฒนาการออกเสียงและการสื่อสาร

4. พัฒนาการเรียนรู้ทางสังคม: เกมส์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นและทำงานร่วมกัน เช่น การเล่นกับเพื่อน ช่วยให้เด็กเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการแบ่งปัน

5. พัฒนาการเรียนรู้ทางกายภาพ: เกมส์และกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่งเล่น #Nursery #สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก #BabbleSpaceNursery #Nurseryประเวศ #NurseryPrawet
#Nursery #สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก #BabbleSpaceNursery #Nurseryประเวศ #NurseryPrawet

#การเล่น เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วย #พัฒนาร่างกายของเด็กเล็ก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เด็กกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การเล่นช่วยกระตุ้นร่างกายให้เจริญเติบโตและพัฒนาตามธรรมชาติของเด็ก

การเล่นช่วยพัฒนาร่างกายของเด็กเล็กได้แก่:


1. พัฒนาการเคลื่อนไหว: เด็กที่ได้รับการเล่นอย่างสม่ำเสมอมักมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น ซึ่งช่วยให้เด็กมีสมรรถภาพทางกายภาพที่ดี และลดความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับการไม่เคลื่อนไหว

2. พัฒนาความสมดุล: เกมส์และกิจกรรมที่ต้องใช้การทรงตัว และความสมดุล เช่น การเดินเดินตามเส้น, การกระโดด ช่วยส่งเสริมพัฒนาความสมดุลในเด็ก

3. พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ: เกมส์และกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ เช่น การเล่นเวทมนตร์, การปีนขึ้น-ลง ช่วยให้กล้ามเนื้อเด็กเจริญเติบโตและแข็งแรง

4. พัฒนาสมองและร่างกายทำงานร่วมกัน: เกมส์และกิจกรรมที่ต้องใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การเล่นกีฬา ช่วยส่งเสริมพัฒนาร่างกายและสมองให้ทำงานร่วมกันได้ดี


 #Nursery #สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก #BabbleSpaceNursery #Nurseryประเวศ #NurseryPrawet
#Nursery #สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก #BabbleSpaceNursery #Nurseryประเวศ #NurseryPrawet

Babble Space Nursery เป็นศูนย์พัฒนาเด็กแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในรูปแบบที่เป็นมิตรและเล่นเพลิน ศูนย์เน้นการเรียนรู้ที่มีต้นแบบจากการเรียนรู้ในระบบธรรมชาติ โดยมีการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการเติบโตทั้งด้านกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคมในรูปแบบที่สมดุลย์ ซึ่งทำให้ Babble Space Nursery เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกของพวกเขาได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาเริ่มต้นของชีวิตของเด็กBabble Space Nursery แป๊ปเปิ้ล สเปซ เนอสเซอรี่ เลขที่ 36 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 12-12-1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 #เนอสเซอรี่ประเวศ #เนอสเซอรี่เขตประเวศ #เนอสเซอรี่อุดมสุข เรียนรู้ผ่านการเล่น www.babblespacenursery.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไลน์ LINK หรือ ID @BabbleNursery หรือโทร 0622296315 #Nursery #สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก #BabbleSpaceNursery #Nurseryประเวศ #NurseryPrawet


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page