top of page

แม่มีอยู่จริงกับพัฒนาการของลูกน้อย กับ Babble Space Nursery

แม่มีอยู่จริง หมายถึง ความเชื่อที่ว่าแม่เป็นบุคคลที่มีอยู่จริงและมีบทบาทสำคัญในชีวิตของลูก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลและสนับสนุนทางด้านความปลอดภัย การให้คำปรึกษาและการส่งเสริมพัฒนาการของลูก แม้ว่าแม่อาจไม่ใช่บุคคลที่สมบูรณ์แบบ แต่ความรักและความเอื้อเฟื้อของแม่สำหรับลูกของเธอยังคงมีความหมายและมีผลต่อชีวิตของลูกเสมอ

วิธีการสร้างความเชื่อและความรู้สึกว่า


1. ให้ความรักและการดูแลที่ลูก และเน้นไปที่การสร้างเวลาร่วมกันระหว่างคุณกับลูก


2. สนับสนุนลูกของคุณ โดยให้ความช่วยเหลือและเอื้อต่อลูกในเวลาที่ลูกต้องการ ทำให้ลูกน้อยรู้สึกว่าคุณพึงพอใจ


3. เข้าใจและยอมรับว่าตัวคุณเองไม่ใช่บุคคลที่สมบูรณ์แบบ หรืออาจมีความผิดพลาดเหมือนกับทุกคน แต่คุณยังคงรักและให้การสนับสนุนแก่ลูกน้อยได้อย่างไม่มีเงื่อนไข


4. พูดคุยสื่อสารกับลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นความสร้างความเชื่อมั่นและมั่นคงในชีวิตข้างหน้า
การเชื่อว่า "แม่มีอยู่จริง" สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกได้ในหลายด้าน ได้แก่


1. พัฒนาความเชื่อในตนเอง: เชื่อว่ามีแม่ของตนอยู่จริงจะช่วยให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น เพราะมีความมั่นใจว่ามีคนรักและดูแลตนอยู่เสมอ


2. สร้างความสัมพันธ์แม่-ลูกที่ดี: การเชื่อว่าแม่มีอยู่จริงจะส่งเสริมให้ลูกแสดงความรักและความเคารพต่อแม่ของเขา ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขในครอบครัว


3. ส่งเสริมพัฒนาการสมอง: การมีความมั่นใจว่ามีแม่อยู่จริงจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมให้ลูกมีสมาธิและความสามารถในการเรียนรู้ ทำให้เกิดการพัฒนาการสมองได้ดียิ่งขึ้น


4. ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์: การเชื่อว่าแม่มีอยู่จริงช่วยให้ลูกมีความสุขและมีความเป็นมนุษย์ที่ดีกว่า มีความเห็นอกเห็นใจและสามารถแสดงความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นได้


5. ส่งเสริมพัฒนาการสังคม: การมีความมั่นใจว่ามีแม่อยู่จริงจะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของตนเอง


บทความโดย

Dr.Benz Choklap


Babble Space Nursery แป๊ปเปิ้ล สเปซ เนอสเซอรี่ เลขที่ 36 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 12-12-1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 #เนอสเซอรี่ประเวศ #เนอสเซอรี่เขตประเวศ #เนอสเซอรี่อุดมสุข เรียนรู้ผ่านการเล่น www.babblespacenursery.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไลน์ LINK หรือ ID @BabbleNursery หรือโทร 0622296315 #Nursery #สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก#BabbleSpaceNursery #Nurseryประเวศ #NurseryPrawet

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page