top of page

Programs

Fun & Creativity

Empower Growth

Babble Space แป๊ปเปิ้ล สเปซ เชื่อว่า โรงเรียนคือสนามเด็กเล่นแห่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และทำเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องสนุก เด็กๆจะหาคำตอบของปัญหาต่างๆไปพร้อมกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เมื่อการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก นักเรียนก็จะรักการเรียนรู้ และ รักการมาโรงเรียน เหมือนดังหลักการของโรงเรียนที่ว่า  “Play ​Learn Growth” หรือ “เล่นเพื่อการเรียนรู้และเติบโต”

 

Babble Space แป๊ปเปิ้ล สเปซ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอน Early Child Education จากประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาโดย Dr.Benz Choklap ผู้จบการศึกษาด้าน Doctor of Education จาก Northeastern University (Boston, USA)

 

Babble Space ใช้กระบวนการเรียนการสอนในการเรียนรู้ผ่านการเล่น  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ อาทิ อารมณ์​ สมาธิ ตรรกะ ภาษา การใช้ชีวิตประจำวัน กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ประสาทสัมผัส และอื่นๆ โดนการเรียนรู้แบบเรียนรู้ผ่านการเล่นนั้นช่วยทำให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งส่งผลให้เขามีสมาธิต่อการเรียนรู้ในภายหน้าได้ดียิ่งขึ้น

Babble Space การเรียนที่นี่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียน สนับสนุนโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความถนัดส่วนตัว และความสนใจของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล 

Babble Space Nursery เนอสเซอรี่ประเวศ

หลักสูตร และค่าเทอมรายเดือน/รายวัน ของน้อง ๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา Babble Space Nursery.png
Babble Space Nursery เนอสเซอรี่ประเวศ

Babble
Morning

เรียนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ชำระค่าเรียนเป็นรายเดือน

เดือนละ 4,500 บาท

เวลา 8.00 - 11.00 am

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่

ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน

แต่ต้องการมีเวลา

เป็นส่วนตัวเพื่อทำ

ภาระกิจส่วนตัวให้เสร็จ

Babble Space Nursery เนอสเซอรี่ประเวศ

Babble
Full Fun

เรียนเป็นเวลา 10 ชั่วโมง

ชำระค่าเรียนเป็นรายเดือน

เดือนละ 8,500 บาท

เวลา 8.00 am - 18.00 am

 

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่

ที่มีงานประจำทำ ต้องการให้ลูกมีเพื่อน เข้าสังคม

ทานอาหาร นอน และทำกิจกรรมเป็นเวลา ฝึกวินัยให้ลูกเพื่อเตรียมความพร้อม 

และให้ลูกไม่ติดหน้าจอ 

Babble Space Nursery เนอสเซอรี่ประเวศ

Babble
Afternoon

ดูแลหลังเลิกเรียน

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ชำระค่าเรียนเป็นรายเดือน

เดือนละ 4,500 บาท

เวลา 15.00 pm - 18.00 pm

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่

ที่เลิกงาน กลับบ้านดึก

แต่ไม่ต้องการมีพี่เลี้ยง

หรือไม่มีผู้ใหญ่ในบ้าน

เพื่อดูแลลูกหลังเลิกเรียน

เรารับฝากดูแลให้จนกว่า

คุณแม่คุณพ่อ

จะทำงานเสร็จ

Babble Space Nursery เนอสเซอรี่ประเวศ

Babble 
Daily

เรียนเป็นรายวัน

เวลา 10 ชั่วโมง ต่อวัน

ชำระค่าเรียนเป็นรายวัน

วันละ 950 บาท

ระหว่างเวลา

เวลา 8.00 - 18.00 pm

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่

ที่ไม่ต้องการฝากลูก

เป็นประจำ หรือต้องการ

ทดลองให้ลูกลองอยู่

กับพี่เลี้ยงดูก่อน 

สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้

แต่ต้องจองล่วงหน้า

เท่านั้นนะคะ

Extra Hour Fee

หากคุณพ่อคุณแม่ มารับน้อง ๆ เกินเวลา 30 นาทีแรกไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่หลังจากนั้น คิดเป็นรายชั่วโมง 120 บาท เศษของชั่วโมงคิดหารเป็นสัดส่วนตามจริง

bottom of page